הוצל"פ | מערכת ההוצאה לפועל

19/05/2019

10:00-14:00

הליכים המתבצעים במסגרת ההוצאה לפועל

בעלי תפקידים

הגשת בקשה והמועדים לכך

המצאת אזהרה לחייב וההליכים הקודמים

הוראות מיוחדות לפינוי מושכר

טענת “פרעתי”

התנגדות לביצוע שטר

תביעה על סכום קצוב

ערעורים

You must be logged in to launch an LTI tool