fbpx

המסלולים שלנו

אז מה
המסלולשלך?
VOD
4,500

VOD+
5,800

קלאסי
7,800

פרימיום
8,800

ספרי חקיקה
?
20 ספרים מקיפים בכל הנושאים עבור הבחינה: הדין הדיוני, הדין המהותי ונושאים משולבים
תוספת של 750₪ + שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
ספרי תרגול מקיפים, סימולציות ומרתונים
?
ספרים הכוללים מספר רב של שאלונים ופתרונות הספרים מורכבים מ4 סימולציות ו16 מרתונים הכוללים מספר רב של שאלות ופתרונות
תוספת של 750₪ + שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
שיעורי VOD :הרצאות קורס הכנה למבחני לשכה
?
מעל 150 הרצאות בחומר הלימוד: הדין הדיוני, הדין המהותי וניסוח משפטי. נבחרת מרצים מובילה יחד עם עו"ד אורטל רייסמן. ההרצאות לא מבוססות על שינון החומר, אלא על הבנת הרציונליים מאחורי החוק, פיתוח החשיבה המשפטית שלכם, כך שתלמדו לחשוב כמו עורכי דין.
+ שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
מערכת תרגול ממוחשבת
?
הכוללת שאלונים אינטרקטיביים לכל נושאי הבחינה בנוסף לפתרונות המורחבים
+ שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
מפגש סימולציה פרונטלית
?
מפגש המדמה פתרון בחינת לשכה מלאה בתנאי אמת
תוספת של 100₪ תוספת של 100₪
מייל מענה מקצועי שבועי
?
מענה לשאלות מקצועיות בכל נושאי הלימוד לבחינה על ידי צוות ומרצי בית הספר
תוספת של 500₪ תוספת של 500₪
שיעורי אסטרטגיה
?
9 הרצאות המקנות כלים לייעול הלימוד ויישום של החומר. הן מבוססות על טכניקות שונות כמו פיתוח קריאה מהירה, שיטות זיכרון, התמודדות עם היקף רב של חומר, תכנון לוח הזמנים, שיטות לפתירת שאלות אמריקאיות ועוד
שיעורי NLP
?
21 הרצאות המשלבות אימוני N.L.P- הכנה מנטלית לקראת הבחינה לאורך הקורס כולו. טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אתכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. בהרצאות אלו תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי.
+ שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
סדנת ניסוח משפטי
?
5 הרצאות בניסוח משפטי שמועברות על ידי עו"ד אורטל רייסמן טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה
+ שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
סימולציות ותחקור סימולציות
?
כחלק מהקורס משולבות 5 סימולציות של בחינות עבר במתכונת בחינת ההסמכה + שיעורי VOD של תחקור הסימולציות בחלק הדיוני, המהותי והניסוח המשפטי
ימי מיקוד ומרתונים
?
6 ימי מיקוד ו-16 ימי מרתונים בתקופת הBOOST של הבחינה – חזרה על החומר ופתרון שאלות אמריקאיות
+ שיעורי LIVE + שיעורי LIVE
ליווי אישי-מקצועי
?
הליווי שלנו כולל שיחות טלפון שבועיות, ייעוץ והכוונה מקצועית באופן אישי לכל נבחן. הייעוץ כולל מעקב סביב הנבחן וסטטוס ההתקדמות וקצב הלמידה, שיחת משוב להערות ודגשים לתקופה שלפני הבחינה מתן סיוע מנטלי לאורך תקופת הלימוד לבחינה- זמינות טלפונית ושירות WhatsApp זמין לאורך כל תקופת הקורס.
תוספת של 2500₪ תוספת של 2500₪
בדיקת מטלת ניסוח
?
משוב מקצועי על מטלת ניסוח שכתבתם בעצמכם- שחשוב מאוד לפרק הניסוח המשפטי. צוות הבודקים המקצועי של ביה”ס מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח והגשת עררים על מטלות הניסוח בבחינת הלשכה. הבדיקה נעשית בהתאם לבחינה, על-פי המחוון שמתפרסם על-ידי לשכת עורכי הדין. המשוב יכלול ציון כולל על המטלה, התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 150₪ תוספת של 150₪ תוספת של 150₪ 3 מטלות סה״כ
שיעור פרטי בניסוח משפטי
?
שיעור פרטי ע"י בודקי מטלות הניסוח, הצוות מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח. עוברים על מטלות, על שיטות הניסוח, עוברים על שאלות הנבחן בקשר לשיטה ומטלות. חיזוק ההבנה בניסוח משפטי תוך התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 350₪ תוספת של 350₪ תוספת של 350₪
שיעור פרטי NLP עו"ד אורטל רייסמן
?
הכנה מנטלית לקראת המבחן. שיעור פרטי המשלב אימוני N.L.P. עם טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אותכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. יחד עם עו"ד אורטל רייסמן תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי שיגרום לכם לצלוח את המטרה ולהפוך לעורכי דין.
תוספת של 380₪ תוספת של 380₪ תוספת של 380₪
לרכישה לרכישה לרכישה לרכישה
VOD
4,500

ספרי חקיקה
?
20 ספרים מקיפים בכל הנושאים עבור הבחינה: הדין הדיוני, הדין המהותי ונושאים משולבים
תוספת של 750₪
ספרי תרגול מקיפים, סימולציות ומרתונים
?
ספרים הכוללים מספר רב של שאלונים ופתרונות הספרים מורכבים מ4 סימולציות ו16 מרתונים הכוללים מספר רב של שאלות ופתרונות
תוספת של 750₪
שיעורי VOD :הרצאות קורס הכנה למבחני לשכה
?
מעל 150 הרצאות בחומר הלימוד: הדין הדיוני, הדין המהותי וניסוח משפטי. נבחרת מרצים מובילה יחד עם עו"ד אורטל רייסמן. ההרצאות לא מבוססות על שינון החומר, אלא על הבנת הרציונליים מאחורי החוק, פיתוח החשיבה המשפטית שלכם, כך שתלמדו לחשוב כמו עורכי דין.
מערכת תרגול ממוחשבת
?
הכוללת שאלונים אינטרקטיביים לכל נושאי הבחינה בנוסף לפתרונות המורחבים
מפגש סימולציה פרונטלית
?
מפגש המדמה פתרון בחינת לשכה מלאה בתנאי אמת
תוספת של 100₪
מייל מענה מקצועי שבועי
?
מענה לשאלות מקצועיות בכל נושאי הלימוד לבחינה על ידי צוות ומרצי בית הספר
תוספת של 500₪
שיעורי אסטרטגיה
?
9 הרצאות המקנות כלים לייעול הלימוד ויישום של החומר. הן מבוססות על טכניקות שונות כמו פיתוח קריאה מהירה, שיטות זיכרון, התמודדות עם היקף רב של חומר, תכנון לוח הזמנים, שיטות לפתירת שאלות אמריקאיות ועוד
שיעורי NLP
?
21 הרצאות המשלבות אימוני N.L.P- הכנה מנטלית לקראת הבחינה לאורך הקורס כולו. טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אתכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. בהרצאות אלו תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי.
סדנת ניסוח משפטי
?
5 הרצאות בניסוח משפטי שמועברות על ידי עו"ד אורטל רייסמן טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה
סימולציות ותחקור סימולציות
?
כחלק מהקורס משולבות 5 סימולציות של בחינות עבר במתכונת בחינת ההסמכה + שיעורי VOD של תחקור הסימולציות בחלק הדיוני, המהותי והניסוח המשפטי
ימי מיקוד ומרתונים
?
6 ימי מיקוד ו-16 ימי מרתונים בתקופת הBOOST של הבחינה – חזרה על החומר ופתרון שאלות אמריקאיות
ליווי אישי-מקצועי
?
הליווי שלנו כולל שיחות טלפון שבועיות, ייעוץ והכוונה מקצועית באופן אישי לכל נבחן. הייעוץ כולל מעקב סביב הנבחן וסטטוס ההתקדמות וקצב הלמידה, שיחת משוב להערות ודגשים לתקופה שלפני הבחינה מתן סיוע מנטלי לאורך תקופת הלימוד לבחינה- זמינות טלפונית ושירות WhatsApp זמין לאורך כל תקופת הקורס.
תוספת של 2500₪
בדיקת מטלת ניסוח
?
משוב מקצועי על מטלת ניסוח שכתבתם בעצמכם- שחשוב מאוד לפרק הניסוח המשפטי. צוות הבודקים המקצועי של ביה”ס מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח והגשת עררים על מטלות הניסוח בבחינת הלשכה. הבדיקה נעשית בהתאם לבחינה, על-פי המחוון שמתפרסם על-ידי לשכת עורכי הדין. המשוב יכלול ציון כולל על המטלה, התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 150₪
שיעור פרטי בניסוח משפטי
?
שיעור פרטי ע"י בודקי מטלות הניסוח, הצוות מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח. עוברים על מטלות, על שיטות הניסוח, עוברים על שאלות הנבחן בקשר לשיטה ומטלות. חיזוק ההבנה בניסוח משפטי תוך התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 350₪
שיעור פרטי NLP עו"ד אורטל רייסמן
?
הכנה מנטלית לקראת המבחן. שיעור פרטי המשלב אימוני N.L.P. עם טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אותכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. יחד עם עו"ד אורטל רייסמן תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי שיגרום לכם לצלוח את המטרה ולהפוך לעורכי דין.
תוספת של 380₪
לרכישה
VOD+
5,800

ספרי חקיקה
?
20 ספרים מקיפים בכל הנושאים עבור הבחינה: הדין הדיוני, הדין המהותי ונושאים משולבים
+ שיעורי LIVE
ספרי תרגול מקיפים, סימולציות ומרתונים
?
ספרים הכוללים מספר רב של שאלונים ופתרונות הספרים מורכבים מ4 סימולציות ו16 מרתונים הכוללים מספר רב של שאלות ופתרונות
+ שיעורי LIVE
שיעורי VOD :הרצאות קורס הכנה למבחני לשכה
?
מעל 150 הרצאות בחומר הלימוד: הדין הדיוני, הדין המהותי וניסוח משפטי. נבחרת מרצים מובילה יחד עם עו"ד אורטל רייסמן. ההרצאות לא מבוססות על שינון החומר, אלא על הבנת הרציונליים מאחורי החוק, פיתוח החשיבה המשפטית שלכם, כך שתלמדו לחשוב כמו עורכי דין.
+ שיעורי LIVE
מערכת תרגול ממוחשבת
?
הכוללת שאלונים אינטרקטיביים לכל נושאי הבחינה בנוסף לפתרונות המורחבים
+ שיעורי LIVE
מפגש סימולציה פרונטלית
?
מפגש המדמה פתרון בחינת לשכה מלאה בתנאי אמת
מייל מענה מקצועי שבועי
?
מענה לשאלות מקצועיות בכל נושאי הלימוד לבחינה על ידי צוות ומרצי בית הספר
שיעורי אסטרטגיה
?
9 הרצאות המקנות כלים לייעול הלימוד ויישום של החומר. הן מבוססות על טכניקות שונות כמו פיתוח קריאה מהירה, שיטות זיכרון, התמודדות עם היקף רב של חומר, תכנון לוח הזמנים, שיטות לפתירת שאלות אמריקאיות ועוד
שיעורי NLP
?
21 הרצאות המשלבות אימוני N.L.P- הכנה מנטלית לקראת הבחינה לאורך הקורס כולו. טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אתכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. בהרצאות אלו תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי.
+ שיעורי LIVE
סדנת ניסוח משפטי
?
5 הרצאות בניסוח משפטי שמועברות על ידי עו"ד אורטל רייסמן טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה
+ שיעורי LIVE
סימולציות ותחקור סימולציות
?
כחלק מהקורס משולבות 5 סימולציות של בחינות עבר במתכונת בחינת ההסמכה + שיעורי VOD של תחקור הסימולציות בחלק הדיוני, המהותי והניסוח המשפטי
ימי מיקוד ומרתונים
?
6 ימי מיקוד ו-16 ימי מרתונים בתקופת הBOOST של הבחינה – חזרה על החומר ופתרון שאלות אמריקאיות
+ שיעורי LIVE
ליווי אישי-מקצועי
?
הליווי שלנו כולל שיחות טלפון שבועיות, ייעוץ והכוונה מקצועית באופן אישי לכל נבחן. הייעוץ כולל מעקב סביב הנבחן וסטטוס ההתקדמות וקצב הלמידה, שיחת משוב להערות ודגשים לתקופה שלפני הבחינה מתן סיוע מנטלי לאורך תקופת הלימוד לבחינה- זמינות טלפונית ושירות WhatsApp זמין לאורך כל תקופת הקורס.
בדיקת מטלת ניסוח
?
משוב מקצועי על מטלת ניסוח שכתבתם בעצמכם- שחשוב מאוד לפרק הניסוח המשפטי. צוות הבודקים המקצועי של ביה”ס מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח והגשת עררים על מטלות הניסוח בבחינת הלשכה. הבדיקה נעשית בהתאם לבחינה, על-פי המחוון שמתפרסם על-ידי לשכת עורכי הדין. המשוב יכלול ציון כולל על המטלה, התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 150₪
שיעור פרטי בניסוח משפטי
?
שיעור פרטי ע"י בודקי מטלות הניסוח, הצוות מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח. עוברים על מטלות, על שיטות הניסוח, עוברים על שאלות הנבחן בקשר לשיטה ומטלות. חיזוק ההבנה בניסוח משפטי תוך התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
תוספת של 350₪
שיעור פרטי NLP עו"ד אורטל רייסמן
?
הכנה מנטלית לקראת המבחן. שיעור פרטי המשלב אימוני N.L.P. עם טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אותכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. יחד עם עו"ד אורטל רייסמן תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי שיגרום לכם לצלוח את המטרה ולהפוך לעורכי דין.
תוספת של 380₪
לרכישה
קלאסי
7,800

ספרי חקיקה
?
20 ספרים מקיפים בכל הנושאים עבור הבחינה: הדין הדיוני, הדין המהותי ונושאים משולבים
+ שיעורי LIVE
ספרי תרגול מקיפים, סימולציות ומרתונים
?
ספרים הכוללים מספר רב של שאלונים ופתרונות הספרים מורכבים מ4 סימולציות ו16 מרתונים הכוללים מספר רב של שאלות ופתרונות
+ שיעורי LIVE
שיעורי VOD :הרצאות קורס הכנה למבחני לשכה
?
מעל 150 הרצאות בחומר הלימוד: הדין הדיוני, הדין המהותי וניסוח משפטי. נבחרת מרצים מובילה יחד עם עו"ד אורטל רייסמן. ההרצאות לא מבוססות על שינון החומר, אלא על הבנת הרציונליים מאחורי החוק, פיתוח החשיבה המשפטית שלכם, כך שתלמדו לחשוב כמו עורכי דין.
+ שיעורי LIVE
מערכת תרגול ממוחשבת
?
הכוללת שאלונים אינטרקטיביים לכל נושאי הבחינה בנוסף לפתרונות המורחבים
+ שיעורי LIVE
מפגש סימולציה פרונטלית
?
מפגש המדמה פתרון בחינת לשכה מלאה בתנאי אמת
מייל מענה מקצועי שבועי
?
מענה לשאלות מקצועיות בכל נושאי הלימוד לבחינה על ידי צוות ומרצי בית הספר
שיעורי אסטרטגיה
?
9 הרצאות המקנות כלים לייעול הלימוד ויישום של החומר. הן מבוססות על טכניקות שונות כמו פיתוח קריאה מהירה, שיטות זיכרון, התמודדות עם היקף רב של חומר, תכנון לוח הזמנים, שיטות לפתירת שאלות אמריקאיות ועוד
שיעורי NLP
?
21 הרצאות המשלבות אימוני N.L.P- הכנה מנטלית לקראת הבחינה לאורך הקורס כולו. טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אתכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. בהרצאות אלו תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי.
+ שיעורי LIVE
סדנת ניסוח משפטי
?
5 הרצאות בניסוח משפטי שמועברות על ידי עו"ד אורטל רייסמן טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה
+ שיעורי LIVE
סימולציות ותחקור סימולציות
?
כחלק מהקורס משולבות 5 סימולציות של בחינות עבר במתכונת בחינת ההסמכה + שיעורי VOD של תחקור הסימולציות בחלק הדיוני, המהותי והניסוח המשפטי
ימי מיקוד ומרתונים
?
6 ימי מיקוד ו-16 ימי מרתונים בתקופת הBOOST של הבחינה – חזרה על החומר ופתרון שאלות אמריקאיות
+ שיעורי LIVE
ליווי אישי-מקצועי
?
הליווי שלנו כולל שיחות טלפון שבועיות, ייעוץ והכוונה מקצועית באופן אישי לכל נבחן. הייעוץ כולל מעקב סביב הנבחן וסטטוס ההתקדמות וקצב הלמידה, שיחת משוב להערות ודגשים לתקופה שלפני הבחינה מתן סיוע מנטלי לאורך תקופת הלימוד לבחינה- זמינות טלפונית ושירות WhatsApp זמין לאורך כל תקופת הקורס.
בדיקת מטלת ניסוח
?
משוב מקצועי על מטלת ניסוח שכתבתם בעצמכם- שחשוב מאוד לפרק הניסוח המשפטי. צוות הבודקים המקצועי של ביה”ס מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח והגשת עררים על מטלות הניסוח בבחינת הלשכה. הבדיקה נעשית בהתאם לבחינה, על-פי המחוון שמתפרסם על-ידי לשכת עורכי הדין. המשוב יכלול ציון כולל על המטלה, התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
3 מטלות סה״כ
שיעור פרטי בניסוח משפטי
?
שיעור פרטי ע"י בודקי מטלות הניסוח, הצוות מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח. עוברים על מטלות, על שיטות הניסוח, עוברים על שאלות הנבחן בקשר לשיטה ומטלות. חיזוק ההבנה בניסוח משפטי תוך התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
שיעור פרטי NLP עו"ד אורטל רייסמן
?
הכנה מנטלית לקראת המבחן. שיעור פרטי המשלב אימוני N.L.P. עם טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אותכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. יחד עם עו"ד אורטל רייסמן תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי שיגרום לכם לצלוח את המטרה ולהפוך לעורכי דין.
לרכישה
פרימיום
8,800

ספרי תרגול מקיפים, סימולציות ומרתונים
?
ספרים הכוללים מספר רב של שאלונים ופתרונות הספרים מורכבים מ4 סימולציות ו16 מרתונים הכוללים מספר רב של שאלות ופתרונות
+ שיעורי LIVE
שיעורי VOD :הרצאות קורס הכנה למבחני לשכה
?
מעל 150 הרצאות בחומר הלימוד: הדין הדיוני, הדין המהותי וניסוח משפטי. נבחרת מרצים מובילה יחד עם עו"ד אורטל רייסמן. ההרצאות לא מבוססות על שינון החומר, אלא על הבנת הרציונליים מאחורי החוק, פיתוח החשיבה המשפטית שלכם, כך שתלמדו לחשוב כמו עורכי דין.
+ שיעורי LIVE
מערכת תרגול ממוחשבת
?
הכוללת שאלונים אינטרקטיביים לכל נושאי הבחינה בנוסף לפתרונות המורחבים
+ שיעורי LIVE
מפגש סימולציה פרונטלית
?
מפגש המדמה פתרון בחינת לשכה מלאה בתנאי אמת
מייל מענה מקצועי שבועי
?
מענה לשאלות מקצועיות בכל נושאי הלימוד לבחינה על ידי צוות ומרצי בית הספר
שיעורי אסטרטגיה
?
9 הרצאות המקנות כלים לייעול הלימוד ויישום של החומר. הן מבוססות על טכניקות שונות כמו פיתוח קריאה מהירה, שיטות זיכרון, התמודדות עם היקף רב של חומר, תכנון לוח הזמנים, שיטות לפתירת שאלות אמריקאיות ועוד
שיעורי NLP
?
21 הרצאות המשלבות אימוני N.L.P- הכנה מנטלית לקראת הבחינה לאורך הקורס כולו. טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אתכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. בהרצאות אלו תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי.
+ שיעורי LIVE
סדנת ניסוח משפטי
?
5 הרצאות בניסוח משפטי שמועברות על ידי עו"ד אורטל רייסמן טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה
+ שיעורי LIVE
סימולציות ותחקור סימולציות
?
כחלק מהקורס משולבות 5 סימולציות של בחינות עבר במתכונת בחינת ההסמכה + שיעורי VOD של תחקור הסימולציות בחלק הדיוני, המהותי והניסוח המשפטי
ימי מיקוד ומרתונים
?
6 ימי מיקוד ו-16 ימי מרתונים בתקופת הBOOST של הבחינה – חזרה על החומר ופתרון שאלות אמריקאיות
+ שיעורי LIVE
ליווי אישי-מקצועי
?
הליווי שלנו כולל שיחות טלפון שבועיות, ייעוץ והכוונה מקצועית באופן אישי לכל נבחן. הייעוץ כולל מעקב סביב הנבחן וסטטוס ההתקדמות וקצב הלמידה, שיחת משוב להערות ודגשים לתקופה שלפני הבחינה מתן סיוע מנטלי לאורך תקופת הלימוד לבחינה- זמינות טלפונית ושירות WhatsApp זמין לאורך כל תקופת הקורס.
בדיקת מטלת ניסוח
?
משוב מקצועי על מטלת ניסוח שכתבתם בעצמכם- שחשוב מאוד לפרק הניסוח המשפטי. צוות הבודקים המקצועי של ביה”ס מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח והגשת עררים על מטלות הניסוח בבחינת הלשכה. הבדיקה נעשית בהתאם לבחינה, על-פי המחוון שמתפרסם על-ידי לשכת עורכי הדין. המשוב יכלול ציון כולל על המטלה, התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
3 מטלות סה״כ
שיעור פרטי בניסוח משפטי
?
שיעור פרטי ע"י בודקי מטלות הניסוח, הצוות מורכב מעורכי דין מוסמכים המתמחים בכתיבת מסמכים משפטיים ובעלי ניסיון בבדיקות מטלות ניסוח. עוברים על מטלות, על שיטות הניסוח, עוברים על שאלות הנבחן בקשר לשיטה ומטלות. חיזוק ההבנה בניסוח משפטי תוך התייחסות לכל אחד משלושת הממדים: ממד התוכן, ממד הארגון וממד הלשון, והצעות לייעול ושיפור.
שיעור פרטי NLP עו"ד אורטל רייסמן
?
הכנה מנטלית לקראת המבחן. שיעור פרטי המשלב אימוני N.L.P. עם טכניקות פסיכולוגיות שנועדו להכין אותכם להתמודדות בצורה האופטימלית ביותר עם בחינת הלשכה. יחד עם עו"ד אורטל רייסמן תעברו תהליך של שינוי מחשבתי והתנהגותי שיגרום לכם לצלוח את המטרה ולהפוך לעורכי דין.
לרכישה
נגישות
גלילה למעלה