fbpx

מתן חוות דעת טלפונית לערר למטלת הניסוח המשפטי

300

מק"ט: ORCN015 קטגוריה:

בחוות הדעת הטלפונית עורכי הדין בצוות הבודקים שלנו מעריכים את הסיכויים לקבלת הערר שלכם באשר למטלת הניסוח המשפטי בחלק א’ של בחינת הלשכה.

אחד הבודקים שלנו יערוך ניתוח מעמיק למטלת הניסוח המשפטי שפתרתם בחלק א’ של הבחינה ויבדוק את הכדאיות להגשת ערר אודות המטלה. לאחר מכן, הבודק יצור עמכם קשר טלפוני לצורך מתן חוות דעתו ויציין בפניכם את הנקודות העיקריות אליהן יש להתייחס בכתיבת הערר, זאת בהתאם לשלושת הממדים: תוכן, לשון וארגון, והכל בהתאם למחוון אשר פורסם על ידי הוועדה הבוחנת.

יצוין כי במסגרת חוות דעתו שוקל הבודק שיקולים רבים, לרבות ציונכם הכולל בבחינה וכן הציון שניתן במטלה עצמה.

נגישות
גלילה למעלה