fbpx

ספריית VOD

אין לכם הרשאות מתאימות.

ספריית ה- VOD מורכבת מהרצאות שהוקלטו במועדים קודמים שהחומר שהועבר בהן לא השתנה והוא רלוונטי לבחינת ההסמכה הקרובה. בנוסף, תעלה סדנת הניסוח המשפטי ואימוני ה- NLP אשר מועברים ב- LIVE לא יאוחר מ- 7 ימים מהיום בו התקיימה ההרצאה.

לנוחותכם, ניתן להריץ קדימה את הסרטונים או לצפות בהם בהילוך מהיר כדי לחסוך בזמן.

יש לצפות בסרטונים לפי הסדר המופיע בהנחיות הצפייה.

מנטלי NLP
ידע מקצועי
אסטרטגיה

הרצאות פתיחת קורס והדרכות

שיעורי אסטרטגיה

ניסוח משפטי

דיני עונשין

מיסוי מקרקעין

שאלות תשובות

תחקור סימולציה מועד דצמבר 2019

תחקור סימולציה מועד אוגוסט 2020

תחקור סימולציה מועד דצמבר 2020

תחקור סימולציה מועד יוני 2021

תחקור סימולציה מועד דצמבר 2021

תחקור סימולציה מועד יוני 2022

תחקור סימולציה מועד דצמבר 2022

תחקור סימולציה מועד יוני 2023

תחקור סימולציה מועד פברואר 2024

ימי מיקוד

מרתונים

refresh | סדר דין אזרחי

refresh | ערעורים ומותבים

ימי מיקוד דין מהותי

מרתונים דין מהותי

עדכוני חקיקה

ספריית ה- VOD מורכבת מהרצאות שהוקלטו במועדים קודמים שהחומר שהועבר בהן לא השתנה והוא רלוונטי לבחינת ההסמכה הקרובה. בנוסף, תעלה סדנת הניסוח המשפטי ואימוני ה- NLP אשר מועברים ב- LIVE לא יאוחר מ- 7 ימים מהיום בו התקיימה ההרצאה. לנוחותכם, ניתן להריץ קדימה את הסרטונים או לצפות בהם בהילוך מהיר כדי לחסוך בזמן. יש לצפות בסרטונים לפי הסדר המופיע בהנחיות הצפייה.
נגישות
גלילה למעלה